Arbetsplatsservice - Borås, Regionens hus

 

Tjänsteutbud på Regionens hus Borås

Bilar

Boka bilar via Sambo

Catering – kaffe och fika till kurs och konferens

Boka catering via receptionen eller boka catering via Sambo

eTjänstekort

Fotografering och utlämning av eTjänstekort

Felanmälningar

Felanmäl kaffemaskiner, kopiatorer med mera

Förändring av personal

Blankett för ny medarbetare / avslut medarbetare / uppehåll medarbetare

Interna möteslokaler (avgiftsfria)

Bokas via receptionen eller Outlook

Konferensrum

Boka konferensrum via receptionen eller boka konferensrum via Sambo

Servicetjänster

Vaktmästeri, reception, lokalvård, kontorsmaterial

Säkerhetsinformation

Västtrafikkort

Kontakta receptionen för information om utbud samt beställning.


Anmälan av ny personal samt personalförändring

För ny medarbetare/avslut av medarbetare/uppehåll av medarbetare.

Ladda ner nedan blankett och skicka till receptionen:

Anmälan förändring av medarbetare (pdf)

Receptionen.rh.boras@vgregion.se


Kontakt- och besöksuppgifter

Kontakta oss

Telefon: 010-441 39 10
E-post: receptionen.rh.boras@vgregion.se

Besök

Besöksadress
Ekenäsgatan 15
Regionens hus Borås
504 55 Borås

Post- och leveransadress
Ekenäsgatan 15
Regionens hus Borås
504 55 Borås