Arbetssätt och arbetsmiljö i Regionens hus Göteborg

Den aktivitetsbaserade arbetsmiljön i husen ska vara hälsofrämjande. Medarbetarna väljer arbetsplats utifrån arbetsuppgifter och behov. Man kan välja mellan tysta zoner för koncentrerat arbete, lugna zoner där man kan ha korta, lågmälda samtal och zoner för samarbete och mer livliga samtal. Här finns också små rum för telefon- eller Teamssamtal samt rum i olika storlekar för möten.

 

 

Goda vanor - våra gemensamma spelregler

När vi delar kontor och arbetsplatser behöver vi tänka på hur vi tillsammans skapar den arbetsmiljö där vi kan arbeta effektivt och trivas på jobbet. I våra aktivitetsbaserade miljöer i Regionens hus Göteborg, Skövde och på Flöjelbergsgatan i Mölndal finns grundläggande principer i form av spelregler som vi kallar för “Goda vanor”. ​Presentationen Goda vanor i Regionens hus går igenom dessa spelregler.

Goda vanor.pptx

Resultaten från enkät hösten 2022 - Aktivitetsbaserat arbetssätt i Västra Götalandsregionen är klara 

Arbetsmiljön och arbetssätten har följts upp regelbundet sedan inflytt i VGRs aktivitetsbaserade kontor på Regionens hus Göteborg, Skövde och Flöjelbergsgatan. Utvärderingen är ett samarbete med Institutet för stressmedicin, ISM, där syftet är att utveckla arbetsmiljön och bidra till underlag för forskning.

Resultaten från enkät hösten 2022 - Aktivitetsbaserat arbetssätt i Västra Götalandsregionen är klara (pdf)

Arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete sker utifrån gällande föreskrifter och lagar. Gällande den fysiska arbetsmiljön i de kontor där flera olika verksamheter delar på yta och möbler sker skyddsronder tillsammans med utsedda skyddsombud, chefsgruppens representanter, servicechef, fastighetsförvaltare och husansvarig.

Organisatorisk- och social arbetsmiljö åligger respektive chef och skyddsronder som rör den organisatoriska och sociala arbetsmiljön genomförs av chef enligt förvaltningens, bolagets eller stiftelsens arbetsrutiner.

Kontaktuppgifter till skyddsombud och dokumentation av skyddsronder

Guide - Skydds-/Arbetsmiljörond

På länken nedan hittar du en sida med samlad information om arbetsmiljöarbete. Där hittar du information om ansvar och roller för medarbetare och chef samt mallar och checklistor för skyddsronder, specifikt i delade administrativa miljöer (ABW-miljöer)

Mallar och checklistor för delade adminstrativa miljöer

Utvärdering av arbetsmiljön

Efter 6 månader i Regionens hus Göteborg genomfördes en utvärdering av arbetsmiljön. 

Rapporten Utvärdering av arbetsmiljö och arbetssätt i nya Regionens hus i Göteborg.pdf

Powerpointmaterial om rapporten Utvärdering av arbetsmiljö och arbetssätt i nya Regionens hus i Göteborg.pptx

Institutet för stressmedicin om aktivitetsbaserat arbetsätt

Institutet för stressmedicin (ISM) bedriver följeforskning i samarbete med VGR och Chalmers. Syftet är att utvärdera effekterna på arbetsmiljö, självskattad produktivitet samt upplevd hälsa och arbetstillfredsställelse i Regionens hus i Skövde och Göteborg. 

Aktivitetsbaserat arbetssätt på ISM:s webbplats