Om Regionens hus GBG

Regionens hus i Göteborg invigdes 14 juni 2019. Huset är miljöklassat: Guld. Här arbetar cirka 1 600 av VGR:s medarbetare från 16 olika förvaltningar. Fastighet, stöd och service levererar all service i huset och ansvarar också för konferensanläggningen i Bergslagsbanans gamla stationshus - anläggningen heter Stationshuset Konferens.