Bokningsförfrågan representationsvåningen Regionens hus Göteborg

Representationsvåningen på plan 14 i Regionens hus Göteborg är i första hand avsedd för regionfullmäktiges och regionstyrelsens representation. Verksamheterna kan i vissa fall boka lokalen för extern och intern representation.

  • Använd formuläret på denna sida för att göra en förfrågan.
  • Skicka förfrågan minst 10 dagar innan önskat arrangemang.
  • Representationsvåningen är inte utrustad med någon teknisk utrustning som stödjer digitala möten eller konferenssamtal utan våningen är till för representativa sammanhang, främst för Regionfullmäktige och Regionstyrelsen.

  • Avbokning ska göras senast fem dagar innan planerat arrangemang. Vid senare avbokning riskerar ni att bli debiterade för eventuell förbeställd mat, fika samt personal från restaurang Pocket in the house.

  • Efter att du skickat förfrågan får du återkoppling från personal från representationsvåning för att gå igenom detaljer och eventuell beställning av mat eller fika.
  • Regionstyrelsen har företrädesrätt till representationsvåningen. Det innebär att en bokning under vissa omständigheter kan avbokas till förmån för en av regionstyrelsen prioriterad representation av särskild vikt. Detta meddelas i så fall senast 10 dagar före aktuell bokning.

Kostnad

  • 1 timme eller mindre kostar 1 000 kr ex. moms.
  • 4 timmar eller mindre kostar 6 000 kr ex. moms.
  • Över 4 timmar kostar 10 000 kr ex. moms

Vänligen observera att detta enbart är kostnaden för lokalhyra. Eventuell mat, fika och serveringspersonal faktureras separat av restaurang Pocket in the house.

Bokningsförfrågan

Ange fullständiga fakturauppgifter