Avfallshantering och källsortering

Så här sorterar du avfall i Regionens hus Göteborg. 

Behållare för källsortering som finns i varje skrivarrum:

 • Kontorspapper
 • Toner/batterier
 • Brännbart/restavfall
 • Sekretessbehållare

Vid varje kaffestation:

 • Brännbart/restavfall
 • Matavfall

Behållare för källsortering i Personalmatsalen plan 1 samt Oasen plan 4:

 • Metallförpackningar
 • Pappersförpackningar
 • Plastförpackningar
 • Glasförpackningar
 • Porslin och dricksglas (ej förpackningar)
 • Matavfall
 • Brännbart/restavfall

Övrigt avfall kan du lämna in i kontorsreceptionen eller ge till en servicevärd, till exempel sådant som wellpapp och elektronikavfall. (Notera att detta gäller i Göteborg; hur avfall hanteras och källsorteras kan skilja sig åt mellan olika kommuner)