Belysning

Belysningen i huset är närvarostyrd, med undantag för några mötesrum. Det går att justera belysningen i mötesrummen genom att hålla inne ljusknappen.