Bilpool

I Regionens hus Göteborg finns gasbilar samt elbilar att hyra, alla med automatväxel.

  • Bilarna bokar du här: Boka fordon (resursbokning)
    • Det krävs isatt Tjänste-ID eller motsvarande autentisering för att logga in!
    • Logga in första gången för att skapa din bokningsprofil! 

Nyckelskåp i garaget och pärm i bilen

Det finns inte någon körjournal att fylla i för hand, utan allt matchas med din bokning och sköts automatiskt. 
Bilnyckel hämtar du ut och lämnar tillbaka i nyckelskåpet som finns uppsatt på väggen nere i garaget vid entrén närmast garageporten. (Det finns varken nycklar eller bilpärmar att hämta i receptionen)
Tips: Nyckelskåpet kan bara låsas upp och öppnas med hjälp av bokarens SITHS-kort, men det går att lägga till ytterligare förare vid bokningen som också kan få tillgång till nyckeln. Den här personen måste dock ha en färdig bokningsprofil i systemet för att kunna läggas till som extraförare. I skåpet plockar du ut bilens nyckel, som är den som lyser grönt och blir tillgänglig för dig som bokare.

När du kommer tillbaka med bilen, och parkerat bilen igen på sin anvisade plats med rätt registreringsnummer, lås upp skåpet på nytt och sätt tillbaka bilnyckeln på valfri ledig plats i skåpet. 
Tips: Det går bra för någon annan att lämna tillbaka bilnyckeln, som då låser upp nyckelskåpet genom att hålla den svarta magnetstaven mot skåpets kortläsare.

OBS: Du kommer bara åt garaget och nyckelskåpet med giltig passagebehörighet, och endast under de tider som huset inte är larmat: 06:00 – 21:00. För passage mellan kl 06:00 - 07:00 och 18:00 – 21:00, samt hela helgen, krävs passerkort med tillhörande passerkod. Bilarna har egna passerkort till garageporten.

Koderna till bilens egna passerkort som öppnar garageporten, samt till korten för sådant som tankning och laddning, står på nyckelbrickan som sitter ihop med bilnyckeln. Gasbilar använder gaskoden för att öppna garageporten utanför kontorstid. Munstycke till alkolåset finns i bilens handskfack. Meddela receptionen om du använder det sista munstycket! I bilen finns pärmen med bilens kort för tankning, laddning samt bilens eget passerkort till garageporten. 
OBS: Gasbilar måste ha minst halv tank full av både gas och bensin vid återlämnandet!
Notera att vissa elbilar har InCharge-kort för laddning i bilpärmen, andra har InCharge-tagg på nyckelknippan. Det finns även kort för att kunna ladda elbil på OKQ8. 

Tips: Läs gärna igenom informationen i bokningssystemet och i bilpärmen innan du bokar eller använder bilen första gången.

Bilarna står parkerade i garaget under huset, på plats markerad med bilens registreringsnummer. 
För kännedom: Endast behöriga bilar får parkera i garaget!

Var noga med att ta med dig laddsladden från väggladdaren när du hämtar elbilen, samt starta laddningen av elbilen igen när du är tillbaka, genom att hålla InCharge-brickan eller -kortet mot väggladdaren så att lampor tänds på bilens instrumentpanel och laddningens förlopp visas på skärmen på laddaren!
Tips: Om laddningen inte startar, kan det hjälpa att koppla ur och in laddsladden igen och hålla bricka eller tagg mot kortläsaren på nytt. Meddela receptionen om du ändå inte kan starta laddningen.

Behöver ni hjälp med att få ut listor på vad ni bokat eller inloggningshjälp så hör ni av er till Regionens fordon, antingen via e-post eller telefon.

Regionens fordon

Telefonnummer 0500-478600
E-postadress: regionensfordon@vgregion.se

Regionens fordon, hemsida