Hissar

Hissar finns i hus 1 och hus 3 i Regionens hus Göteborg. I hus 1 finns fyra hissar:

  • En hiss går mellan Källare (garage) – plan 14. Denna hiss är också större än de övriga hissarna.
  • En hiss går mellan vån 0 (entréplan) – plan 14.
  • Två hissar går mellan vån 0 (entréplan) – plan 12.
  • I hus 3 finns två hissar som går mellan Källare (garage) – plan 4.

Notera att det saknas mobiltäckning i anslutning till hissarna.