Hörslinga

Kontorsreceptionens disk i Regionens hus Göteborg är utrustad med inbyggd Univox-teleslinga.

För att få låna den portabla apparaten för att koppla till hörselslinga, kontakta kontorsreceptionen i så god tid som möjligt, gärna redan i samband med att du bokar mötesrum: receptionen.rh.goteborg@vgregion.se