Konst

Konstenheten hos Fastighet, stöd och service ansvarar för konsten i huset.