Låneskåp

Skåp som kan användas tillfälligt är markerade med en blå rund markering. Låset aktiveras med Tjänste-ID kort eller annat kort med chip. Låset är sedan kopplat/präglat till kortet i max 12 timmar och kan då inte öppnas av någon annan. Efter 12 timmar försvinner den här kopplingen/präglingen, och skåpet öppnar upp sig automatiskt.

De flesta skåpen i omklädningsrummen i källaren under Regionens hus Göteborg är låneskåp.