Levande ljus

Det är inte tillåtet med levande ljus eller någon annan form av av öppen eldslåga i Regionens hus Göteborg.