Parkering

Regionens hus Göteborg har inga parkeringsplatser för medarbetare eller besökare. Framför Stationshuset finns tre platser för bilar med handikapptillstånd, samt en av- och påstigningsplats, intill huvudentrén.

  • OBS: Det krävs ytterligare ett särskilt tillstånd för att få stå på handikapparkeringen, kontakta receptionen på plats så får du det digitalt!

Från och med mars 2024 finns ingen besöksparkering för motorfordon framför Stationshuset på grund av vägbygge av Göteborgs stad.

Mer information om vägarbetet på Göteborgs stads hemsida: Ledningsarbete på Bergslagsgatan mars 2024 – november 2024 - Göteborgs Stad (goteborg.se)

Tillfälligt parkeringstillstånd till garaget i källaren, endast för i- och urlastning, kan du få i kontorsreceptionen. Ett sådant tillstånd tilldelas endast medarbetare med hemvist i huset. Särskild behörighet krävs för att kunna öppna den stora garageporten. Garaget patrulleras regelbundet av parkeringsvakter.

Kontakta kontorsreceptionen för att få tillgång till garagets parkeringsplatser med poolbil från annan VGR-verksamhet: receptionen.rh.goteborg@vgregion.se