Stationshuset konferens

Stationshuset konferens är en av VGR:s konferensanläggningar. Här finns 43 konferensrum placerade i det vita, äldre huset – Stationshuset – som du passerar igenom för att komma till kontorshuset Regionens hus Göteborg. Konferenslokalerna på höger sida på entréplan (våning 0) i kontorsdelen i hus 3 tillhör också Stationshuset.

Tips om var du hittar de olika konferenslokalerna

  • Rum med “tåg-namn” finns i Stationshuset (exempel: Banvallen, Rallaren, Ångloket).
  • Rum med “fästningsnamn” finns på entréplan i kontorshuset (exempel: Bohus, Kastellet, Lejonet)

Stationshusets konferensreception är placerad strax innanför huvudentrén. Alla som arbetar inom VGR är välkomna att boka konferensrum i Stationshuset.