Utrymning

På varje våningsplan i Regionens hus Göteborg finns gula västar utplacerade i kapprummen. Det är fritt fram för dig som vill att ta på dig en gul väst och hjälpa till att utrymma våningen. Det är bara att följa den checklista som är fäst vid västen för att veta vad du ska göra vid utrymning. Du som tar på sig en sådan gul väst söker sedan upp utrymningsledaren med tvåfärgad gul/orange väst vid återsamlingsplatsen, och informerar om det finns personer kvar på sitt våningsplan eller om det är helt utrymt. Övriga serviceteamet bär orangea västar. Utrymningsledaren meddelar när alla får gå in i byggnaden igen, och då går man in genom huvudentrén i Stationshuset.

Kom ihåg att du som värd ansvarar för din/dina besökares säkerhet.

Respektive chef ansvarar för att informationen kring utrymning är känd hos sina medarbetare.

Återsamlingsplats vid utrymning är i parken utanför restaurang Pocket.

Läs mer om säkerhet och utrymningsvägar