IT och support i Regionens hus och Flöjelbergsgatan

Här hittar du instruktionsfilmer som förklarar utrustningen i Regionens hus. Du hittar också lathundar och manualer till vanliga administrativa system.

Använda Teamsrum

Filmerna visar hur du använder utrustningen i teamsrummen. I filmerna omnämns Skype - men manualerna går att använda lika bra ändå.

Del 1 - Genomgång av utrustningen

Del 2 - Boka teamsrum genom outlook

Del 3 - Ansluta till möte

Del 4 - Använda webbkamera i rummet

Använda skrivare

Använda bildskärmen

Filmerna visar hur du använder bildskärmarna vid arbetsplatserna i Regionens hus.

Del 1 - Grundinställningar

Del 2 - Använda två skärmar

Del 3 - Ändra storlek på text och program