Arbetsplatsservice - Mariestad, Regionens hus

Regionens hus Mariestad

Regionens hus Mariestad är beläget i Skaraborgs Sjukhus Mariestad. Här arbetar cirka 120 medarbetare från två förvaltningar.

Anmälan av ny personal samt personalförändring

För ny medarbetare/avslut av medarbetare/uppehåll av medarbetare, ladda ner nedan blankett och skicka till receptionen:

Anmälan förändring av medarbetare (pdf)

Receptionen.rh.mariestad@vgregion.se

Tjänsteutbud på Regionens hus Mariestad

Bilar

Bilar bokas via Boka Fordon

Catering

Catering bokas via Marknadsplatsen (sök på catering Järnspisen Skaraborg)

eTjänstekort

Fotografering och utlämning av eTjänstekort.

Felanmälningar

Felanmäl kaffemaskiner, kopiatorer m.m. här

Förändring av personal

Blankett för ny medarbetare / avslut medarbetare / uppehåll medarbetare

Interna möteslokaler (kostnadsfria)

Mötesrum med upp till 60 platser kan bokas via Outlook av medarbetare med behörighet. Dessa bokas via receptionen eller Outlook. Läs mer här om rumsbokning via Outlook

Lokalvård enligt avtal

Posthantering

Servicetjänster

Vaktmästeri, reception, lokalvård, kontorsmaterial

Säkerhetsinformation

Bildspel om säkerhet, bland annat brandsäkerhet, i Regionens hus Mariestad
Säkerhet Regionens hus Mariestad (pptx)

Film om brand-och-utrymningsinformation

Västtrafikkort

Kontakta receptionen för information om utbud samt beställning.


Receptionens försäljning av biljetter upphör

Försäljningen av Västtrafiks biljetter över disk i receptionen kommer att upphöra i samband med att Sambo avvecklas i maj 2024.

Försäljning av Västtrafikbiljetter upphör

Kontakt- och besöksuppgifter

Kontakta oss

Telefon: 010-441 37 20
E-post: receptionen.rh.mariestad@vgregion.se

Besök

Öppettider:
Måndag-fredag 07.00-15.00

Besöksadress
Lockerudsvägen 12
542 45 Mariestad

Postadress
Regionens hus
542 87 Mariestad