Allergier

Regionens hus är en doft- och djurfri arbetsplats.