Arbetsplatser

Arbetsmiljön i Regionens hus är aktivitetsbaserad. Det innebär att den är uppdelad i olika miljöer. Du väljer arbetsplats och zon utifrån vad som passar den arbetsuppgift du har.

Läs mer om Arbetssätt och arbetsmiljö

Samarbetszon

 • Spontana och kreativa möten
 • Samverkan med kollegor eller enskilt arbete
 • Samtal med varandra eller i telefon i normal samtalston

Lugn zon

 • Enskilt arbete eller tillsammans i en lugn miljö
 • Lågmälda samtal med hänsyn till omgivningen
 • Gemensamt arbete där du ändå har arbetsro

Tyst Zon

 • Koncentrerat enskilt arbete utan samtal
 • Ostört arbete med mobil och dator på ljudlöst
 • Om du måste ta kontakt med någon som arbetar i den tysta zonen, tänk på att göra det ljudlöst

Funktionsarbetsplats

 • Arbetsplats som utformats efter specifika arbetsuppgifter
 • Den som arbetar med sådana uppgifter har förtur till dessa platser. I övrigt ingår platserna i den aktivitetsbaserade miljön och kan användas av alla.

Arbetsplats, specialanpassad

 • Om du av medicinska skäl behöver en anpassad arbetsplats just för dig och dina behov, tar du detta med din chef som tar din begäran vidare till husledningen.

Varje verksamhet har en eller flera hemvistvåningar där medarbetarnas personliga skåp finns. Det är fritt för varje medarbetare att välja en arbetsplats var som helst i huset.