Återsamlingsplats

Återsamlingsplatsen är på Helenaskolans parkering. Vid utrymning skall du stanna på återsamlingsplatsen tills du får besked från utrymningsledare att det går bra att lämna platsen.