Avfallshantering och källsortering

Behållare för källsortering i varje skrivarrum:

  • Kontorspapper
  • Toner/batterier
  • Brännbart/Restavfall
  • Sekretessbehållare

På bryggorna hittar du kärl för:

  • Matavfall
  • Metall
  • Brännbart
  • Plast

I källaren hittar du husets miljörum där finns ytterligare sortering för bland annat wellpapp och elektronik