Belysning

Belysningen i husets allmänna delar är närvarostyrd med möjlighet att justera ljusstyrkan genom att hålla inne ljusknappen. I mötes- och arbetsrummen tänds takbelysningen genom aktiv tändning. Tryck på ljusknappen och reglera ljusstyrkan till önskad styrka genom att hålla in ljusknappen.