Entrédörrar

För passage in och ut ur huset använder du huvudentrén mot Resecentrum eller personalingången på husets baksida mot Mörkekorset.

  • Se även Öppettider för information om vilka tider huset är upplåst