Fax

Faxnummer till Regionens hus Skövde är 010-441 37 40. Faxfunktion finns i skrivaren på plan 4.