Hörslinga

Receptionen är utrustad med Univox-teleslinga.

Hörslinga finns i Konferensrum Billingen på plan 1. För att få hörslingan aktiverad, tala om för receptionen i samband med att du bokar dessa rum, eller minst en arbetsdag i förväg, att ni vill använda hörslingan.