Informationssäkerhet

  • Datorn ska alltid låsas när du lämnar arbetsplatsen
  • Datorn ska inte lämnas i allmänna utrymmen
  • Lämna aldrig ditt e-tjänstekort i datorn
  • Kontakta VGR-IT på 010–473 71 00 om du har haft eller misstänker att du kan ha haft intrång på din dator

Läs mer om sekretess och informationssäkerhet