Konst

Konstenheten, Fastighet, stöd och service ansvarar för konsten i huset.