Låneskåp

Låneskåp finns på varje våningsplan. Låset aktiveras med Tjänste-ID kort eller annat kort med kontaktlöst chip. Låset är sedan kopplat/präglat till kortet i max 12 timmar och kan då inte öppnas av någon annan. Efter 12 timmar försvinner den här kopplingen/präglingen, och skåpet öppnar upp sig automatiskt.

  • Skåpen i omklädningsrummen lånas över dagen och låses via elektroniskt kodlås.