Levande ljus

Det är inte tillåtet med levande ljus eller andra former av öppen eldslåga i huset.