Utrymning

På varje våningsplan finns gula västar utplacerade i kapprummen, med tillhörande checklista för vad man ska göra vid utrymning. Den som tar på sig en sådan gul väst söker sedan upp utrymningsledare med orange väst vid återsamlingsplatsen, och informerar om det finns personer kvar på sitt våningsplan eller om det är utrymt. Utrymningsledaren meddelar när alla får gå in i byggnaden igen.

Kom ihåg att du som värd ansvarar för din/dina besökares säkerhet.

Respektive chef ansvarar för att informationen kring utrymning är känd hos sina medarbetare.

Återsamlingsplats vid utrymning är på Helenaskolans parkering.

På länken nedan finns ett bildspel som innehåller information om brandsäkerhet och utrymningsvägar. På länken finns också en film om brandsäkerhet.

Mer information om brandsäkerhet