Arbetsplatsservice - Uddevalla, Regionens hus

 

Anmälan av ny personal samt personalförändring

För ny medarbetare/avslut av medarbetare/uppehåll av medarbetare, ladda ner nedan blankett och skicka till receptionen:

Anmälan förändring av medarbetare (pdf)

receptionen.rh.vanersborg-uddevalla@vgregion.se

Tjänsteutbud på Regionens hus Uddevalla

Bilar

Bokas via Sambo (Sök på plats "NU-US Transporten)

Felanmälningar

Felanmäl kaffemaskiner, kopiatorer med mera.

Förändring av personal

Blankett för ny medarbetare / avslut medarbetare / uppehåll medarbetare

Interna möteslokaler

Bokas via Outlook

Lokalvård

Lokalvård enligt avtal.

Posthantering

Servicetjänster

Vaktmästeri, lokalvård, kontorsmaterial

Säkerhetsinformation

Bildspel om säkerhet, bland annat brandsäkerhet, i Regionens hus Uddevalla.
Säkerhet Regionens hus Uddevalla

Säkerhetsinformation

Film om brand och utrymningsinformation

Västtrafikkort

Kontakta receptionen för information om utbud samt beställning.


Kontakt- och besöksuppgifter

Telefon
010 - 441 33 20

E-postadress
receptionen.rh.vanersborg-uddevalla@vgregion.se


Besök

Besöksadress
Vintergatan 8
Hus VG ( U-huset)
451 51 Uddevalla 

Post- och leverensadress
Uddevalla Sjukhus
Fjällvägen 9
451 53 Uddevalla