Arbetsplatsservice - Vänersborg, Regionens hus

 

Anmälan av ny personal samt personalförändring

För ny medarbetare/avslut av medarbetare/uppehåll av medarbetare, ladda ner nedan blankett och skicka till receptionen:

Anmälan förändring av medarbetare

receptionen.rh.vanersborg-uddevalla@vgregion.se

Tjänsteutbud på Regionens hus Vänersborg och på Trenova Center

Bilar

Boka bilar via receptionen eller Sambo.

Catering – kaffe och fika till kurs och konferens

Boka catering via receptionen eller Sambo.

eTjänstekort

Fotografering och utlämning av eTjänstekort.

Felanmälningar

Felanmäl kaffemaskiner, kopiatorer med mera till receptionen.

Förändring av personal

Blankett för ny medarbetare / avslut medarbetare / uppehåll medarbetare

Interna möteslokaler

Boka interna möteslokaler via receptionen eller Outlook.

Konferensrum

Boka konfrensrum via receptionen eller Outlook.

Lokalvård

Lokalvård enligt avtal.

Posthantering

Servicetjänster

Vaktmästeri, lokalvård, kontorsmaterial.

Säkerhetsinformation

Västtrafikkort

Kontakta receptionen för information om utbud samt beställning.


Kontakt- och besöksuppgifter

Kontakta oss

Telefonnummer

Fax: 010 - 435 74 00

Telefontider

Telefontid: 07.30 - 17.00

Besök

Öppettider

Öppettid: 07.30 - 17.00

Besöksadress

Östergatan 1
462 34 Vänersborg

Västtrafik - reseplaneraren

Postadress

Arbetsplatsservice Fyrbodal
Östergatan 1
462 80 Vänersborg