Redovisning

Redovisning erbjuder följande tjänster inom:

  • Löpande redovisning, kassarevision, kassautbildningar, bokslut, anläggningsredovisning, budget och uppföljning åt regionens förvaltningar samt samordningsförbund och institut.
  • Debiteringsadministration av regionens köpta vård, Peruk och Asyl.