Internetbaserat stöd och behandling via 1177

Uppdragsgivare: Koncernstab hälso- och sjukvård

Uppdraget: Att införa internetbaserat stöd och behandling via 1177, Vårdguidens e-tjänster och den nationella plattformen Stöd och Behandling i Västra Götalandsregionen.

Vår roll: Projekt- och förändringsledning för att driva arbetet framåt på regional- och nationell nivå samt, att på ett strukturerat sätt, stödja införandet av en första behandlingsform.