Mobil närvård, Sjuhärad

Uppdragsgivare: Närvårdssamverkan Södra Älvsborg

Uppdraget: Att utveckla närvårdssamverkan i Sjuhärad över vårdgivargränserna genom att implementera mobil närvård för multisjuka äldre.

Vår roll: Att, med helhetssyn, driva arbetet framåt mellan vårdgivarna och, på ett strukturerat sätt, stödja förändringsarbetet och säkerställa att projektet kommer i mål.