Kompetensinventering för webbarbete 2023

Jag behöver din hjälp att ta fram vilket behov av utbildning vår webborganisation behöver.

Dina svar:

  • kommer att redovisas på kommande webbnätverksmöte i "klump" tillsammans med övriga kollegor - just vad du svarat kommer inte framgå
  • ge underlag till utbildningsinsatser som i viss mån är individualiserade på så sätt att du kommer få en riktad utbildningsinsats eller bli rekommenderad att gå en specifik kurs. 

De kurser som finns inom VGR har paketeras om genom åren, så frågorna kan kännas lite ologiska. Exempelvis skriva tillgängligt och arbeta med block ingick inte i grundkursen för några år sedan. Därav står de även som separata kurser. 

Kompetensinventering webbskribenter 2023

Jag har arbetat så här många år som skribent i Optimizely/Episerver
Jag skriver på webben så här ofta
Jag tycker det är lätt att skriva på webben, 1= instämmer inte alls, 5 = instämmer fullt
Jag tycker det är kul/givande/motiverande att skriva på webben, 1= instämmer inte alls, 5 = instämmer fullt
Jag har tillräckligt tid att uppdatera webbsidorna, 1= instämmer inte alls, 5 = instämmer fullt
Jag har tagit del av följande utbildningar eller har kompetens motsvarande:
Vilka webbar arbetar du med?