Kompetensinventering 2023(2)

Detta är en kunskapsinventering där jag behöver ha med era personuppgifter för att kunna planera framtida utbildningsinsatser. Därav är inte denna enkät anonymiserad men inga detaljer du skriver här kommer avslöjas för någon mer än mig dvs Bettina.

Dina svar:

  • kommer att redovisas på kommande webbnätverksmöte i "klump" tillsammans med övriga kollegor
  • ge underlag till utbildningsinsatser som i viss mån är individualiserade på så sätt att du kommer få en riktad utbildningsinsats eller bli rekommenderad att gå en specifik självstudiekurs

Då de kurser som ges paketeras om genom åren så kan frågorna kännas lite ologiska. Exempelvis skriva tillgängligt och arbeta med block ingick inte i grundkursen för några år sedan. Därav kan det kännas som att frågorna upprepas.

Jag har arbetat så här många år som skribent i Optimizely/Episerver
Jag skriver på webben så här många gånger per år
Jag tycker det är lätt att skriva på webben, 1= instämmer inte alls, 5 = instämmer fullt
Jag tycker det är kul/givande/motiverande att skriva på webben, 1= instämmer inte alls, 5 = instämmer fullt
Jag har tillräckligt tid att uppdatera webbsidorna, 1= instämmer inte alls, 5 = instämmer fullt
Jag tycker det är lätt att uppdatera webbsidorna, 1= instämmer inte alls, 5 = instämmer fullt
Jag har tagit del av följande utbildningar (eller har kompetens motsvarande)
Lista med kryssrutor eller alternativknappar