Förändringsbegäran MIV Sahlgrenska

1: Artikel ska läggas till i enhetsförråd

2: Artikel ska ha ett annat beställningsantal

2. Är det en tillfällig ökning?

3: Artikel ska tas bort från enhetsförråd

Övrigt