Catering Mölndals sjukhus

Förändrad cateringleverantör Mölndal Sjukhus

Då mottagningsköket på Mölndal sjukhus stänger under februari månad så kommer sjukhuset få en ny cateringleverantör. Från och med den 14 februari 2022 ska all catering till Mölndals sjukhus beställas via Pour Bon Catering AB.

Hur går det till att beställa catering?

Beställningar görs via epost eller telefon till Pour Bon. Ange kontaktuppgifter, leveransadress inklusive aktuell lokal och VGR-ID i beställningen.

E-postadress: info@pourbon.se
Telefon: 0704-05 92 29

 • Upphandlat sortiment med priser finns i avtalskatalogen
 • För inspiration och utbud; besök leverantörens hemsida pourbon.se
 • Leverantören skickar en skriftlig orderbekräftelse till beställaren senast inom 24 timmar
 • Er beställning levereras med bud till angiven lokal
 • Leverantören hanterar ej disk men erbjuder engångsmaterial för 5 kr per kuvert
 • Vid större arrangemang finns möjligheten kvar att boka in tjänsten framdukning och bortplockning av Regionservice personal
 • Pour Bon kontaktar den kontaktperson som ni angav vid beställning för att bestämma tid och plats för leverans, ex konferensrum X
 • Beställningar kan göras alla dagar om året, mellan kl. 7-16 (undantag storhelger)

 • Vid beställningar över 500 kr (exkl. moms) är leveransen kostnadsfri, under detta belopp utgår en avgift på 150 kr

 • Leverans ska enligt avtal ske på utsatt tid. Felaktig leverans ska åtgärdas inom 30 min från utsatt tid

 • Leverantören ska återhämta emballage (backar, termos mm) senast kl. 12.00 dagen efter leverans, eller efter överenskommelse med er

Avtalet i sin helhet finns att ta del av i Västra Götalandsregionens avtalskatalog (intern länk), där du söker på Catering VGR.

 

​Frågor, reklamationer eller feedback ​

Frågor, reklamationer eller feedback ska vändas till Uppföljningsenheten och inte till leverantören. På så vis skapas en samlad bild av leveransen vilket leder till förbättrade avtal.

Uppföljningsenheten utför även slumpmässiga kontroller av tjänsten för att kontrollera så att den motsvarar det som avtalats.

Det finns även möjlighet att boka in ett besök av Uppföljningsenheten, antingen genom någon av enhetens avtalscontrollers eller via enhetens funktionsbrevlåda.

Uppföljningsenheten