Lunchbeställning restaurang NÄL

För att säkerställa en god service och undvika långa köer i restaurangen ber vi våra kunder tänka på följande vid lunchbeställning:

  • All lunchbeställning ska bokas 4 vardagar innan ni önskar äta lunch. Vi tar enbart emot beställningar på vardagar.
  • Beställ lunch på NU-sjukvårdens hemsida Beställ & Boka eller via beställningsformuläret Catering NÄL.
  • När ni har en grupp besökare meddela alltid restaurangen i förväg på telefon 010-441 09 42. Personalen hjälper er även att bestämma lämplig lunchtid för att undvika köer. Detta gäller såväl interna grupper (utbildning etc) som externa besökare*. Större grupper rekommenderas att gå i omgångar till restaurangen.
  • Ange vem som är kontaktperson med namn och telefonnummer.
  • Vid fakturering ska fakturaadress/beställarid samt kontaktperson med namn och telefonnummer anges vid beställningen.
  • Beställda lunchkuponger hämtas senast klockan 11.00 i restaurangen. Kupongerna gäller endast konferensdagen och kan inte utnyttjas senare.
  • Vid synpunkter på maten eller restaurangbesöket kontakta cheferna för restaurangerna i NU-sjukvården: Anna-Carin Hansfeldt,  NÄL. Karin Dewill, Uddevalla.

*) Med externa menas alla som normalt inte äter i restaurangen, dvs även personer som kommer från
exempelvis Uddevalla Sjukhus.