Entrémattor​

Elis Textil Service AB​ är VGR:s upphandlade leverantör av entrémattor. Kontakta Elis vid eventuella förändringar som påverkar bytesfrekvens, antal och/eller typ av mattor.

Beställ entrémattor

 • Fatta beslut om vilka och hur många mattor ni behöver
 • Fasta priser är upphandlade per matta och bytesfrekvens
 • Avtalade mattsorter: 
  • Dirt Tech (standardmatta)
  • Micro Tech (kvalitetsmatta
  • Logomatta (nylon)
 • Det finns möjlighet att beställa andra speciella mattor till ett högre pris (ex. barnmattor)
 • Rekommenderad bytesfrekvens är varannan vecka under vinterhalvåret och var fjärde vecka under sommarhalvåret​​

Beställ genom att kontakta Elis Textil Service AB​, e-post se-goteborg.kundservice@elis.com ​, tfn 010-602 30 20.

​Frågor, reklamationer eller feedback ​

Frågor, reklamationer eller feedback ska vändas till Uppföljningsenheten och inte till leverantören. På så vis skapas en samlad bild av leveransen vilket leder till förbättrade avtal.

Uppföljningsenheten utför även slumpmässiga kontroller av tjänsten för att kontrollera så att den motsvarar det som avtalats.

Det finns även möjlighet att boka in ett besök av Uppföljningsenheten, antingen genom någon av enhetens avtalscontrollers eller via enhetens funktionsbrevlåda.

Uppföljningsenheten