Flyttjänster

Utanför sjukhustomt

Bolag och enheter utanför sjukhustomt beställer flyttjänst som då förmedlas av upphandlad leverantör. Detta förfarande är även aktuellt för enheter på sjukhustomt som beställt flytt via Internlogistik men blivit hänvisade till Uppföljningsenheten.

Hur går det till att beställa flyttjänst?

Beställningen görs i VGR Serviceportal. Uppföljningsenheten kontaktar därefter leverantören för att boka in flytten och meddelar sedan dig som beställare tid för flytt i Serviceportalen.

Länk till VGR Serviceportal: Service Catalog - VGR serviceportal (vgregion.se)

 


På sjukhustomt ​

Beställningar av flytt inom sjukhustomt samt paket, bud och mindre försändelser utförs av internlogistik på respektive sjukhus (förutom Sahlgrenska universitetssjukhuset)​. 

Hur går det till att beställa flytt?
Beställning görs via länken nedan. Internlogistik tar emot beställningen och tar ställning till om de kan utföra uppdraget i egen regi eller om upphandlad leverantör behöver anlitas. I de fall leverantör anlitas debiteras beställande enhet kostnaden för flytten.

Internlogistik

 


Leverantörer flyttjänster​

Uppföljningsenheten ber att alla, frågeställningar, reklamationer eller feedback förmedlas till oss och inte direkt till leverantören. På så vis skapas en samlad bild av leveransen vilket leder till förbättrade avtal.

  • Fyrbodal​: Freys Express i Göteborg AB
  • Göteborg​: Global Mobility AB
  • Skaraborg​: Flyttningsbyrån Skövde Stadsbud AB​
  • Södra Älvsborg​: Bil-Beställning AB​

Frågor, reklamationer eller feedback ​

Frågor, reklamationer eller feedback ska vändas till Uppföljningsenheten och inte till leverantören. På så vis skapas en samlad bild av leveransen vilket leder till förbättrade avtal.

Uppföljningsenheten utför även slumpmässiga kontroller av tjänsten för att kontrollera så att den motsvarar det som avtalats.

Det finns även möjlighet att boka in ett besök av Uppföljningsenheten , antingen genom någon av enhetens avtalscontrollers eller via enhetens funktionsbrevlåda.

Uppföljningsenheten