Fönsterputs

VGR har den 1 januari 2023 tecknat nytt avtal avseende fönsterputs för enheter inom VGR, exklusive resecentrum och garage. Avtalet är uppdelat i fyra områden med en leverantör per område

​Så här beställer du fönsterputs

Samtliga enheter som har lokalvård via entreprenad kommer årligen under det första kvartalet bli kontaktade av fönsterputsleverantören för att boka in fönsterputs. Övriga enheter beställer fönsterputs genom att kontakta leverantören.

För mer information om vad som ingår i tjänsten, läs mer i dokumentet Fönsterputsavtal eller kontakta Uppföljningsenheten.

Leverantör fönsterputs​

Fyrbodal

Fyrbodal behåller nuvarande leverantör - RA Wallins Fastighetsservice AB. Kontakt: ronny@wallinsfastighetsservice.se, tel. 0709-95 96 23

Göteborg

Göteborg får ny leverantör - GE Bäst Services AB. Kontakt: kundsupport@gefonsterputs.se, 0707-38 60 80

Skaraborg

Skaraborg behåller nuvarande leverantör - Solhems Fönsterputs och Takvård AB. (Solhems Fönsterputs var tidigare underleverantör åt RA Wallins Fastighetsservice och utförde all fönsterputs i Skaraborg). Kontakt: info@solhemsfp.se, 0708-13 55 00.

Södra Älvsborg

Södra Älvsborg behåller nuvarande leverantör - RA Wallins Fastighetsservice AB. Kontakt: ronny@wallinsfastighetsservice.se, tel. 0709-95 96 23.

​Frågor, reklamationer eller feedback ​

Frågor, reklamationer eller feedback ska vändas till Uppföljningsenheten och inte till leverantören. På så vis skapas en samlad bild av leveransen vilket leder till förbättrade avtal.

Uppföljningsenheten utför även slumpmässiga kontroller av tjänsten för att kontrollera så att den motsvarar det som avtalats.

Det finns även möjlighet att boka in ett besök av Uppföljningsenheten, antingen genom någon av enhetens avtalscontrollers eller via enhetens funktionsbrevlåda.

Uppföljningsenheten