Kontakta oss på Uppföljningsenheten

Uppföljningsenheten ansvarar för uppföljning av upphandlade tjänster; serviceentreprenad. Enheten utför regelbundna kontroller av nedanstående tjänster för att säkerställa så att kvaliteten på leveransen motsvarar det som avtalats.

Inom Uppföljningsenheten arbetar avtalscontrollers med geografisk spridning. För avtalsfrågor eller reklamationer kontaktas någon av enhetens avtalscontrollers eller enhetens funktionsbrevlåda.

Uppföljningsenheten

Fyrbodal

Jessica Larsson Manley

Avtalscontroller

Telefonnummer

Karl Mattsson Waller

Avtalscontroller

Telefonnummer

Mölndal

Axel Andersson

Avtalscontroller

Telefonnummer

Felicia Gardhem

Avtalscontroller

Telefonnummer

Håkan Kämpsten

Avtalscontroller

Telefonnummer

Placeringsort: Mölndal

Linda Johnsson

Avtalscontroller

Telefonnummer

Patrik Svanborg

Avtalscontroller

Telefonnummer

Mobil: 0700-81 66 19
Placeringsort: Mölndal

Skaraborg

Erik Forthmeiier

Avtalscontroller

Telefonnummer

Linda Binnberg

Avtalscontroller

Telefonnummer

Södra Älvsborg​

Anna-Karin Hedlund

Avtalscontroller

Telefonnummer

Sara Lindberg

Avtalscontroller

Telefonnummer

Övergripande

Jenny Svensson

Servicechef

Telefonnummer