Tvätt av textilier​

Avtalet omfattar kundägda textilier såsom: ​Gardiner och draperier​, sängöverkast och lösa kuddfodral (även till fåtöljer och soffor) ​ samt dukar. Övriga kundmärkta artiklar (arbetskläder, kuddar, madrasser, etc) ska skickas till Tvätteriet Alingsås.​

Så här beställer du tvätt av textilier

Leverantören hämtar/lämnar godset på överenskommen plats på markplan; exempelvis godsmottagning, lastkaj eller entré. Tid och plats beslutas mellan beställare och leverantör ​

Leveranstid är två veckor efter upphämtning av godset ​

Att tänka på: ​
- Beställaren utser en kontaktperson som kan möta upp leverantören vid upphämtning/avlämning av godset ​
- Beställaren anger antal gods samt typ av gods vid beställning ​
- Vid en eventuell reklamation meddelar beställaren Uppföljning serviceentreprenad som är behjälplig i processen ​
- Vid beställning måste förvaltningsnummer uppges. Lista över förvaltningsnummer finns här: Förvaltningsnummer

Beställningar görs genom formuläret: Beställningsformulär tvätt


Frågor, reklamationer eller feedback ​

Frågor, reklamationer eller feedback ska vändas till Uppföljningsenheten och inte till leverantören. På så vis skapas en samlad bild av leveransen vilket leder till förbättrade avtal.

Uppföljningsenheten utför även slumpmässiga kontroller av tjänsten för att kontrollera så att den motsvarar det som avtalats.

Det finns även möjlighet att boka in ett besök av Uppföljningsenheten , antingen genom någon av enhetens avtalscontrollers eller via enhetens funktionsbrevlåda.

Uppföljningsenheten