Beställning av svarskuvert och svarspostetikett

Gör så här

Ska du beställa mer av ett redan existerande svarskuvert/svarspostetikett:

  • Läs av artikelnummer ner till vänster på existerande svarskuvert/svarspostetikett.
  • Sök på artikelnumret i Marknadsplatsen och beställ där.

Är det så att du inte hittar ditt svarskuvert/etikett i Marknadsplatsen och ska göra ändringar på befintligt svarskuvert/etikett eller beställa ett svarskuvert/etikett med nytt tryck så ska du fylla i nedanstående formulär.

Storlek och priser

Tillverkningskostnad/originalframställningen och ändring av nytt/befintligt svarskuvert/etikett kostar 135 kr.

Svarskuverten:

  • finns i två storlekar C4 (229X324 mm) och C5 (162X229 mm)
  • är fukthäftande
  • minsta beställning: 100 st.
  • C5 kostar 4,15 kr/st
    C4 kostar 4,45 kr/st

Svarspostetiketterna:

  • finns i storleken A6 (105X148 mm, 4 etiketter/ark).
  • minsta beställning: 1 ark. Pris: 4 kr/ark

Faktura och Leveransuppgifter

Beställning svarskuvert C5, 162X229

Beställning svarskuvert C4, 229x324
 

Beställning svarpostetikett A6,105X148

 

Adress på vald produkt