Tjänster inom tryckeri och formgivning

Regiontryckeriet och VGR Inhouse kan hjälpa dig att producera trycksaker, annat grafiskt material och film. Skyltenheten designar skyltar till hela VGR.

Regiontryckeriet

Regiontryckeriet formger och producerar trycksaker. Tryckare och originalare hjälper dig med alla former av grafiska tjänster, till exempel tryck och formgivning.

När du har behov av att trycka något ska du alltid, oavsett produkt, vända dig till Regiontryckeriet. Regiontryckeriet avgör om de ska trycka själva eller om det är lämpligare att använda något av Västra Götalandsregionens upphandlade tryckerier. I det sistnämnda fallet gör Regiontryckeriet en förenklad konkurrensutsättning (FKU). 
Tryckeritjänster - VGR:s intranät

Regiontryckeriet kan också hjälpa dig med utskick av ditt material samt att distribuera det internt via:
Adress- och distributionscentrum (ADC).

VGR Inhouse

VGR Inhouse är Västra Götalandsregionens egen inhouse-byrå och består av ett film- och ett formgivningsteam. Läs mer om VGR Inhouse på VGR:s intranät.

Skyltenheten 

Västra Götalandsregionen (VGR) har en egen skyltenhet i Göteborg.
Läs mer om hur du beställer skyltar inom VGR här.