Vanliga frågor

Logotype

Logotypen ska användas enligt riktlinjer som finns att läsa i den visuella profilen. Det är viktigt att vi behandlar vår logotyp med respekt, eftersom ett korrekt och konsekvent utseende skapar förtroende och igenkänning. Det är inte tillåtet att på egen hand tillverka eller redigera en logotyp för din verksamhet inom Västra Götalandsregionen.

Logotypen finns i färg, svart, vitt och i olika filformat, anpassade för tryck, kontorsbruk och digitala media, exempelvis jpg, eps och png. Även val av papper på trycket påverkar vilken logotyp du ska välja.

Mer information om detta samt hänvisning till nedladdning av filer finns på www.vgregion.se/visuellprofil

Tänk på att …

  • Logotypen får inte vara mindre än 9 mm på höjden.
  • Logotypens proportioner behöver bibehållas. Du ska exempelvis aldrig göra logotypen smalare för att få plats med den på en viss yta.
  • Dra inte upp logotypen i storlek så att den blir suddig. Regiontryckeriet kan hjälpa dig med att korrigera om det blivit fel.

Typsnitt

De typsnitt som ska användas i trycksaker som produceras inom Västra Götalandsregionen är Frutiger (rubriker och kortare texter) och Garamond (brödtext).

Då du producerar kommunikationsmaterial för internt bruk kan du istället använda typsnittet Calibri (rubriker och PPT) och Times New Roman (längre texter).

Läs mer: Typsnitt - Västra Götalandsregionen (vgregion.se)


Färger

Olika färgsystem

Vi behöver använda oss av olika färginställningar beroende på om vi producerar kommunikationsmaterial för tryck eller digital visning.

RGB är det färgsystem som används för digitala produktioner (visning på skärm) och CMYK är det som används vid tryckproduktion.

Färgpalett

Västra Götalandsregionen har en egen uppsättning färger för profilering och dekor. Dessa ska du använda för att följa VGR:s visuella profil.

Läs mer: Färger - Västra Götalandsregionen (vgregion.se)


Bilder

Bilder i mediebanken

Västra Götalandsregionen har en egen mediebank där du kan ladda ner bilder. FotoWeb 8.0 (vgregion.se)

Läs mer om användning av bilder inom VGR på Bilder och bildhantering - Västra Götalandsregionen (vgregion.se)

Storlek på bilder

Digitala bilder är uppbyggda av punkter. Ju fler punkter desto större tryckbar storlek. För att få bra skärpa i bilden behöver den tryckas med 300 pixlars upplösning (dpi). En bild i storlek A5 (148 ×210 mm) behöver 1748 ×2480 pixlar för att bli skarp i tryck.  Bilder i tryckbart format är exempelvs JPG, PSD, TIFF, AI eller EPS. Tänk på att ladda ner rätt storlek/format på bild om du hämtar den från mediebanken.

Filformat för bilder på webben

Bilder för webb behöver inte samma höga upplösning som för tryck. Där räcker det med 72 dpi. Bilder för webb brukar sparas i formaten JPG, PNG eller GIF.

Vektoriserade bilder

Bilder som är uppbyggda av linjer och inte pixlar brukar kallas vektorgrafik. Dessa är oberoende av upplösning och kan förstoras och tryckas i vilken storlek som helst. Vektorbilder används vanligen för logotyper och illustrationer. Filformaten brukar vara EPS, AI, eller SVG.

Upphovsrätt

Fotografen äger alltid rätten till sin bild om inte annat avtalats. Det innebär att man inte får förvanska eller manipulera bilden. Fotografens namn måste också alltid anges i samband med publicering av bilden. Använd bara bilder som du har rättighet att använda.
Läs mer: Upphovsrätt för bilder - Västra Götalandsregionen (vgregion.se)


Tillgänglighetskrav

Regiontryckeriet kan leverera tillgänglighetsanpassat kommunikationsmaterial. Kontakta oss för mer information.

Du kan lära dig själv mer om tillgänglighetkrav på PDF:er genom att gå in i Lärportalen Lärportalen VGR: Logga in på webbplatsen (vgregion.se) och söka efter kursen ”Digital tillgänglighet”


Skapa tryckbar PDF

När du lämnar en PDF för tryck till Regiontryckeriet behöver den exporteras till tryckkvalitet.

Broschyr med utfall

Har du bilder eller färgplattor som ligger ända ut i kanten på trycksaken behöver du lägga till s. k. utfall i filen. Utfallet ska vara 3 mm. PDF:en behöver också ha skärmärken.

Roll-up:er behöver inget utfall

Du behöver inte lägga till något utfall på roll-ups som trycks hos Regiontryckeriet.

Tänk på att …

  • När en fil ska tryckas i ett visst format t ex A5, så behöver dokumentet vara gjort i samma format dvs. A5.
  • Om du vill trycka en broschyr i exempelvis 8 sidor så behöver dokumentet också ha motsvarande antal sidor.

Visitkort och svarskuvert

Hur många visitkort är det i en ask?

Svar: 100 st

Hur många svarskuvert är det i en låda?

Svar: 500 st