Distribution

Beroende på verksamhetens omfattning, levereras tvätt och hämtas smutstvätt med lämplig tidsintervall. Detta kan vara från varje dag för våra största kunder, till en gång per månad för de minsta. Normalt ingår kostnaden för distribution i tvättpriset, dock med vissa begränsningar enligt följande:

  • Möjlighet ska finnas att med lastbil komma fram till godsmottagning/entré.
  • Leverans sker till godsmottagning/entré, eller till utrymme i direkt anslutning därtill, dock max 10 meter in i byggnaden i samma plan.
  • De dörrar som behöver passeras ska vara upplåsta, alternativt kodlås eller egen nyckel. Tänk på att leverans kan ske utanför ordinarie arbets- eller öppettider.
  • Till sjukhus, vårdcentraler eller sjukhem med många kundnummer/beställare på samma adress, förutsätts ett gemensamt lossningsställe. Interntransport från godsmottagning till respektive kund på enheten, utförs och bekostas av mottagaren.

Vår distribution utförs av inhyrda åkerier.