Instruktioner

Sortera smutstvätten


Kraftigt förorenad/smittförande tvätt

Uppdaterad 2023-07-06

Definition

 • Mängd förorening avgör om det hanteras som vanligt eller som smittförande.
 • Textilier som är kraftigt förorenade av blod, slem, blodtillblandade kroppsvätskor, avföring och kräkning.
 • Textilier som använts av patient med löss eller skabb.
 • Textilier som förorenats med cytostatika.
 • Tvätt som ska hanteras som smittförande utifrån smittämne oavsett föroreningsgrad

Så här gör ni med textilier

 • Textilierna ska läggas i en upplösbar innersäck på operationssalen, vårdrummet eller motsvarande och förslutas.
 • Den upplösbara innersäcken placeras sedan i en gul plastsäck.
 • Märk den gula plastsäcken med tuschpenna: Sjukhus och avdelning
 • Lägg ej textilier direkt i gul säck utan först i vattenlöslig säck.
 • Var noga med att det enbart är textilier i säckarna som skickas till Tvätteriet. Alltså inget avfall.

 

På tvätteriet

 • För en säker hantering tvättas alltid kraftigt förorenad tvätt utan föregående sortering för att minska risken för smittspridning.
 • Textilier vattentvättas vid minst 70° i kontrollerade processer

Här kan du skriva ut instruktioner för vad som gäller för kraftigt förorenad tvätt! 

OBS! Beställs på Marknadsplatsen
- Säck Gul till tvätt, artikel nr 114003890

- Vattenlöslig säck 660x840 mm, artikel nr 105222590
- Vattenlöslig säck 910x990 mm, artikel nr 114002694


Minska svinnet

Varje år försvinner patientkläder och textilier motsvarande ett värde på 12 miljoner kronor.

Följande orsaker till svinnmängderna framkom vid en kartläggning 2018.

 • Slängs av verksamheten i brännbart av misstag
 • Slängs av verksamheten i brännbart p g a kraftigt förorenad tvätt
 • Följer med patient vid utskrivning
 • Lagras i förråd i verksamheten under längre tid, registreras som svinn av Tvätteriet efter 6 månader
 • Lagras i personalskåp under längre tid, registreras som svinn av Tvätteriet efter 6 månader

Hur arbetar vi med att minska svinnet?
Tillsammans med sjukvården bedrivs sedan flera år tillbaka ett arbete för att minska svinnet. En del i detta arbete är ett retursystem för patienter som består av returpåsar och returboxar. Returboxarna finns placerade på vårdenheter inom Västra Götalandsregionen och har två funktioner. De är mottagare av textilier men också en budbärare som förmedlar regionens textilier som ska till Tvätteriet Alingsås.

Det är enkelt att byta säckar (returtvättsäck röd), returboxen är enkel att flytta vid städning och den är försedd med brandkassett. Genom att dela ut returpåsar och informera patienter om hur de återlämnar textilier kan vi tillsammans minska svinnet. Plastpåsar för returtvätt beställs på Marknadsplatsen.


Tvätt av egna textilier

Personalkläder som är kundmärkta 

Läggs i BLÅ tvättsäck tillsammans med övriga personalkläder

Oanvända plagg

Är plaggen oanvända skickas de in i en kartong eller en plastpåse till vårt lager med texten: Till lagret för märkning tillsammans med en ”följesedel kundgods”.

Nyinköpta personalkläder som ännu inte är märkta

Läggs i ORANGE tvättsäck tillsammans med en "Följdesedel kundgods" (se nedan), så märker vi plagget åt er. Nästa gång plagget ska tvättas, kan det då läggas i den blå säcken.

Övriga kundmärkta artiklar

Läggs i ORANGE tvättsäck tillsammans med en "Följesedel kundgods" (se nedan). När artiklarna kommer in till oss kontrollerar vi märkning och antal. Saknas märkning gör vi detta åt er innan tvätt. Kuddar och madrasser kan ni märka själva med vattenfast tuschpenna. Märkningen ska vara ert "kortnamn", står på våra följesedlar om ni är osäkra.

Följesedel kundgods

Tvätt och press av vissa kundägda textilier – tjänsten upphör hos Tvätteriet Alingsås

Då efterfrågan på press och tvätt av kundägda textilier som gardiner, draperier, kuddfodral (till fåtöljer/soffor), sängöverkast och dukar har minskat, har Tvätteriet beslutat att inte längre ta hand om dessa textilier. Tjänsten hos Tvätteriet kommer att upphöra från och med den 31 december 2020. Istället har Regionservice upphandlat tjänsten hos en annan leverantör. Tjänsten beställs via Servicewebben:

Tjänster via entreprenad


Emballageretur

Med undantag för småsändningar som packas i paket eller säckar, levererar vi den rena tvätten i ”containrar”. Dessa containrar får endast användas för tvätthantering, ska returneras omgående dvs vid nästa leveranstillfälle, men då lastad med smutstvätt. 

För att underlätta för den hos er som packar upp tvätten, använder vi ofta extra mellangaller. Det är viktigt att även dessa galler returneras till oss snarast. För att undvika olycksrisk med galler som glider ut containern, ska gallren ställas mot gaveln, ej mot långsidan på containern. Se länk för bild!


Beställning av tvätt

Beställningar görs på vår hemsida www.vgregion.se/tva, senast kl 15.00 två arbetsdagar före leverans.

Leveransdag Beställ senast
Måndag Torsdag kl 15.00
Tisdag Fredag kl 15.00
Onsdag Måndag kl 15.00
Torsdag Tisdag kl 15.00
Fredag Onsdag kl 15.00

 

Om ni har missat att beställa i tid, ring oss på Kundtjänst så kan vi oftast fixa till det. Om ni inte ringer hamnar ordern på er nästkommande leveransdag. På röda dagar är leveranserna vanligen inställda. Information om vad som gäller finns i "info-rutan" under beställning.


Trasiga och fläckiga plagg

Det händer tyvärr att defekta plagg levereras till er. Det är lätt att missa en knapp som saknas eller ett hål i fickan. Vissa fläckar syns inte när vi hänger upp fuktiga plagg, utan först när plagget är torrt och då även hopvikt.

Ni kan hjälpa oss att upptäcka dessa brister genom att fästa en ”reparationsflagga” på plagget. Finns att beställa utan kostnad. Fäst reparationsflaggan vid  storleksmärkningen samt där reparationen ska utföras.


Kassering av textilier

Cirkulationstextilier

Tvätteriet Alingsås äger alla cirkulationsartiklar dvs lakan, handdukar, patientkläder, personalkläder m m, allt som ni kan beställa på vår hemsida liksom alla personalkläder som ni hyr ifrån oss. Textilierna får aldrig kasseras av dig som kund, även om de är slitna, trasiga eller fläckiga. Tvätteriet Alingsås avgör när textilierna ska kasseras och ser då också till att nya köps in.

Kundägda textilier

Tidigare rutin med sax/fläckmärkning ändrades vid sammanträde med textilarbetsgruppen den 16 februari 2007. Fortsättningsvis kasseras även kundmärkta textilier på Tvätteriet Alingsås.


Hittegods

Varje dag kommer ett stort antal oönskade saker in med smutstvätten. Vanligast är namnskyltar, broscher, ID-kort, klockor m.m.

Glöm inte att ta av namnskyltar och tömma fickorna!

Upphittade föremål tas om hand och sparas hos oss i tre månader. Om du misstänker att något hamnat hos oss på Tvätteriet Alingsås, ring vår kundtjänst,
tel 0322 - 66 98 00.


Returpåsen

Ibland händer det att patienter behöver låna plagg i samband med att man blir utskriven. Det tycker vi på Tvätteriet Alingsås är okej, men vi vill få tillbaka plaggen. Skicka med patienten en "RETURPÅSE" som kan användas när man lämnar tillbaka plaggen i returboxen eller i receptionen vid nästa återbesök på sjukhuset eller på sin vårdcentral. Returpåsen finns att beställa i Marknadsplatsen.

Artikelnr: 200001542 Returpåse för textilier